Tỷ giá hối đoái Euro chống lại Bitcoin

Trên trang này, bạn luôn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về Euro tỷ giá hối đoái so với Bitcoin tiền tệ:
lịch sử tỷ giá hối đoái, thông tin cơ bản và nhiều hơn nữa về EUR/BTC

Lịch sử thay đổi trong EUR/BTC tỷ giá

EUR/BTC tỷ giá

07 07, 2020
1 EUR = 0.00012171 BTC
▼ -0.24 %

Trang này cung cấp thông tin về cặp tiền tệ Euro/Bitcoin, và chính xác hơn là bao nhiêu 1 Euro chi phí trong Bitcoin.

Dữ liệu về cặp tiền tệ EUR/BTC được trình bày bởi các sàn giao dịch hàng đầu thế giới và Ngân hàng trung ương của các quốc gia phát hành các loại tiền tệ này. Chúng tôi liên tục cập nhật dữ liệu này để bạn chỉ nhận được thông tin cập nhật nhất về cặp tiền tệ EUR/BTC và đưa ra quyết định cân bằng về việc mua và bán loại tiền bạn quan tâm.

Trang này cũng cung cấp thông tin về động lực của tỷ giá hối đoái Euro/Bitcoin, số liệu thống kê và dự báo tỷ giá hối đoái của các loại tiền này trong tương lai gần từ các chuyên gia của chúng tôi.

Thay đổi trong EUR/BTC tỷ giá hối đoái trong 30 ngày qua

Trong 30 ngày qua (06 08, 2020 — 07 07, 2020) các Euro tỷ giá hối đoái so với Bitcoin tiền tệ thay đổi bởi 4.92% (0.000116 BTC — 0.00012171 BTC)

Thay đổi trong EUR/BTC tỷ giá hối đoái trong 90 ngày qua

Trong 90 ngày qua (04 09, 2020 — 07 07, 2020) các Euro tỷ giá hối đoái so với Bitcoin tiền tệ thay đổi bởi -17.77% (0.00014801 BTC — 0.00012171 BTC)

Thay đổi trong EUR/BTC tỷ giá hối đoái trong 365 ngày qua

Trong 365 ngày qua (07 09, 2019 — 07 07, 2020) các Euro tỷ giá hối đoái so với Bitcoin tiền tệ thay đổi bởi 33.86% (0.00009092 BTC — 0.00012171 BTC)

Thay đổi trong EUR/BTC tỷ giá hối đoái cho mọi thời đại

Đối với tất cả thời gian trang web của chúng tôi đã chạy (07 19, 2010 — 07 07, 2020) cáce Euro tỷ giá hối đoái so với Bitcoin tiền tệ thay đổi bởi -100% (15.0356 BTC — 0.00012171 BTC)

Euro/Bitcoin dự báo tỷ giá hối đoái

Euro/Bitcoin dự báo tỷ giá trong 30 ngày tới*

08/07 0.00012089 BTC ▼ -0.67 %
09/07 0.00012089 BTC ▼ -0 %
10/07 0.00012042 BTC ▼ -0.39 %
11/07 0.00012352 BTC ▲ 2.57 %
12/07 0.0001247 BTC ▲ 0.96 %
13/07 0.00012423 BTC ▼ -0.38 %
14/07 0.00012452 BTC ▲ 0.23 %
15/07 0.00012559 BTC ▲ 0.86 %
16/07 0.00012363 BTC ▼ -1.56 %
17/07 0.00012315 BTC ▼ -0.39 %
18/07 0.00012398 BTC ▲ 0.67 %
19/07 0.00012434 BTC ▲ 0.29 %
20/07 0.00012429 BTC ▼ -0.04 %
21/07 0.00012399 BTC ▼ -0.23 %
22/07 0.0001226 BTC ▼ -1.13 %
23/07 0.00012128 BTC ▼ -1.07 %
24/07 0.0001242 BTC ▲ 2.41 %
25/07 0.0001263 BTC ▲ 1.69 %
26/07 0.00012629 BTC ▼ -0.01 %
27/07 0.00012781 BTC ▲ 1.21 %
28/07 0.00012814 BTC ▲ 0.25 %
29/07 0.0001271 BTC ▼ -0.8 %
30/07 0.00012687 BTC ▼ -0.18 %
31/07 0.00012663 BTC ▼ -0.19 %
01/08 0.0001273 BTC ▲ 0.53 %
02/08 0.00012868 BTC ▲ 1.08 %
03/08 0.00012836 BTC ▼ -0.25 %
04/08 0.0001287 BTC ▲ 0.27 %
05/08 0.00012786 BTC ▼ -0.66 %
06/08 0.0001256 BTC ▼ -1.76 %

* — Dự báo tỷ giá hối đoái của Euro/Bitcoin cặp tiền được tổng hợp bởi các chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu thống kê, xu hướng toàn cầu và tin tức kinh doanh lớn. Dự báo trong 30 ngày, 3 tháng và một năm được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau và có thể có sự khác biệt nhỏ.

Euro/Bitcoin dự báo tỷ giá trong 3 tháng tới*

13/07 — 19/07 0.00012063 BTC ▼ -0.89 %
20/07 — 26/07 0.00011595 BTC ▼ -3.88 %
27/07 — 02/08 0.00010194 BTC ▼ -12.08 %
03/08 — 09/08 0.0000941 BTC ▼ -7.69 %
10/08 — 16/08 0.00010717 BTC ▲ 13.89 %
17/08 — 23/08 0.00010245 BTC ▼ -4.4 %
24/08 — 30/08 0.00010216 BTC ▼ -0.28 %
31/08 — 06/09 0.00010632 BTC ▲ 4.07 %
07/09 — 13/09 0.00010426 BTC ▼ -1.93 %
14/09 — 20/09 0.00010766 BTC ▲ 3.26 %
21/09 — 27/09 0.00010772 BTC ▲ 0.05 %
28/09 — 04/10 0.00010629 BTC ▼ -1.32 %

Euro/Bitcoin dự báo tỷ giá hối đoái cho năm tới*

08/2020 0.00011511 BTC ▼ -5.42 %
09/2020 0.00014025 BTC ▲ 21.84 %
10/2020 0.0001262 BTC ▼ -10.01 %
11/2020 0.00016049 BTC ▲ 27.17 %
12/2020 0.00017112 BTC ▲ 6.62 %
01/2021 0.00011455 BTC ▼ -33.06 %
02/2021 0.00012594 BTC ▲ 9.94 %
03/2021 0.00018055 BTC ▲ 43.36 %
04/2021 0.00014642 BTC ▼ -18.9 %
05/2021 0.00011862 BTC ▼ -18.99 %
06/2021 0.00012284 BTC ▲ 3.56 %
07/2021 0.00012182 BTC ▼ -0.83 %

Euro/Bitcoin thống kê tỷ giá hối đoái

Trong 30 ngày
Tối thiểu 0.00011679 BTC
Tối đa 0.00012307 BTC
Bình quân gia quyền 0.00012047 BTC
Trong 90 ngày
Tối thiểu 0.00011095 BTC
Tối đa 0.00015827 BTC
Bình quân gia quyền 0.00012691 BTC
Trong 365 ngày
Tối thiểu 0.00009254 BTC
Tối đa 0.00020347 BTC
Bình quân gia quyền 0.00012896 BTC

Chia sẻ một liên kết đến EUR/BTC tỷ giá

Nếu bạn muốn chia sẻ một liên kết đến Euro (EUR) đến Bitcoin (BTC) tỷ giá hối đoái - sao chép và dán mã HTML trên trang web của bạn:

bạn cũng có thể chia sẻ một liên kết đến Euro (EUR) đến Bitcoin (BTC) tỷ giá hối đoái trên diễn đàn, sao chép mã và dán nó trên trang web:

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu