Widget tài chính miễn phí cho trang web của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt một trong những vật dụng miễn phí của chúng tôi trên trang web của bạn!
Attention: theo quan sát của chúng tôi, các tiện ích chức năng trên trang web của bạn cải thiện các yếu tố hành vi.
Tất cả các vật dụng của chúng tôi: Thân thiện với thiết bị di động; Họ có khả năng tinh chỉnh thiết kế hình ảnh; Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ; Cải thiện hiệu suất SEO của bạn; Google PageSpeed Insights 100%; Họ có hỗ trợ SSL (HTTPS) đầy đủ.


Tiện ích chuyển đổi tiền tệ

Tiện ích cho phép bạn dễ dàng thêm máy tính tiền tệ (Trình chuyển đổi) tiện lợi vào trang web của mình.

Cấu hình widget

Tỷ giá hối đoái được đại diện bởi ExchangesBoard

Tiện ích tỷ giá tiền tệ

Tiện ích cho phép bạn dễ dàng thêm bảng tỷ giá hối đoái hiện tại với các thay đổi đối với trang web của bạn.

Cấu hình widget

Tỷ giá hối đoái được đại diện bởi ExchangesBoard

Tỷ giá hối đoái được đại diện bởi ExchangesBoard

Tiện ích tỷ giá tiền tệ (ngang)

Tiện ích cho phép bạn dễ dàng thêm bảng tỷ giá hối đoái hiện tại với các thay đổi đối với trang web của bạn.

Cấu hình widget

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu