1,000 Monero đến Ripple

Giá cả 1,000 Monero đến Ripple dựa trên dữ liệu hiện tại,
nhận được từ các sàn giao dịch tiền tệ kể từ 08 15, 2020, Là 302,284 XRP.

Bao nhiêu 1,000 XMR trong XRP?

08 15, 2020
1,000 XMR = 302,284 XRP
▼ -0.63 %
1,000 XRP = 3.308142 XMR
1 XMR = 302.28 XRP

Lịch sử thay đổi giá 1,000 XMR trong XRP

Thống kê chi phí 1,000 Monero trong Ripple

Trong 30 ngày
Tối thiểu 289,614 XRP
Tối đa 357,881 XRP
Bình quân gia quyền 326,772 XRP
Trong 90 ngày
Tối thiểu 289,614 XRP
Tối đa 375,712 XRP
Bình quân gia quyền 335,094 XRP
Trong 365 ngày
Tối thiểu 183,286 XRP
Tối đa 375,712 XRP
Bình quân gia quyền 281,657 XRP

Thay đổi chi phí 1,000 XMR đến XRP trong 30 ngày qua

Trong 30 ngày qua (07 17, 2020 — 08 15, 2020) giá bán 1,000 Monero chống lại Ripple thay đổi bởi -13.24% (348,397 XRP — 302,284 XRP)

Thay đổi chi phí 1,000 XMR đến XRP trong 90 ngày qua

Trong 90 ngày qua (05 18, 2020 — 08 15, 2020) giá của 1,000 Monero chống lại Ripple thay đổi bởi -6.79% (324,313 XRP — 302,284 XRP)

Thay đổi chi phí 1,000 XMR đến XRP trong 365 ngày qua

Trong 365 ngày qua (08 17, 2019 — 08 15, 2020) giá của 1,000 Monero chống lại Ripple thay đổi bởi -3.54% (313,366 XRP — 302,284 XRP)

Thay đổi chi phí 1,000 XMR đến XRP trong toàn bộ thời gian

Đối với tất cả thời gian trang web của chúng tôi đã được running (01 29, 2015 — 08 15, 2020) giá của 1,000 Monero chống lại Ripple thay đổi bởi 1195.5% (23,333 XRP — 302,284 XRP)

Chia sẻ một liên kết đến chi phí của 1,000 XMR trong XRP

Nếu bạn muốn chia sẻ một liên kết đến chi phí của 1,000 Monero (XMR) trong Ripple (XRP) — sao chép và dán mã HTML trên trang web của bạn:

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ một liên kết đến chi phí của 1,000 Monero (XMR) trong Ripple (XRP) trên diễn đàn, sao chép mã và dán nó lên trang web:

Dự báo giá 1,000 Monero trong Ripple

Giá ước tính của 1,000 Monero trong Ripple trong 30 ngày tới*

16/08 296,955 XRP ▼ -1.76 %
17/08 292,104 XRP ▼ -1.63 %
18/08 292,927 XRP ▲ 0.28 %
19/08 299,415 XRP ▲ 2.22 %
20/08 301,872 XRP ▲ 0.82 %
21/08 297,622 XRP ▼ -1.41 %
22/08 298,959 XRP ▲ 0.45 %
23/08 297,508 XRP ▼ -0.49 %
24/08 294,557 XRP ▼ -0.99 %
25/08 295,005 XRP ▲ 0.15 %
26/08 298,406 XRP ▲ 1.15 %
27/08 301,147 XRP ▲ 0.92 %
28/08 290,860 XRP ▼ -3.42 %
29/08 283,254 XRP ▼ -2.61 %
30/08 283,548 XRP ▲ 0.1 %
31/08 271,445 XRP ▼ -4.27 %
01/09 245,993 XRP ▼ -9.38 %
02/09 242,493 XRP ▼ -1.42 %
03/09 239,990 XRP ▼ -1.03 %
04/09 247,565 XRP ▲ 3.16 %
05/09 258,047 XRP ▲ 4.23 %
06/09 269,704 XRP ▲ 4.52 %
07/09 274,933 XRP ▲ 1.94 %
08/09 277,901 XRP ▲ 1.08 %
09/09 274,203 XRP ▼ -1.33 %
10/09 268,835 XRP ▼ -1.96 %
11/09 269,657 XRP ▲ 0.31 %
12/09 271,959 XRP ▲ 0.85 %
13/09 264,048 XRP ▼ -2.91 %
14/09 260,546 XRP ▼ -1.33 %

* — Giá ước tính của 1,000 Monero trong Ripple được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu thống kê, xu hướng toàn cầu và tin tức kinh doanh lớn. Forecasts of the cost of 1,000 Monero trong Ripple trong 30 ngày, 3 tháng và một năm được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau và có thể có sự khác biệt nhỏ.

Giá ước tính của 1,000 Monero trong Ripple trong 3 tháng tới*

17/08 — 23/08 298,299 XRP ▼ -1.32 %
24/08 — 30/08 308,159 XRP ▲ 3.31 %
31/08 — 06/09 316,781 XRP ▲ 2.8 %
07/09 — 13/09 322,867 XRP ▲ 1.92 %
14/09 — 20/09 330,829 XRP ▲ 2.47 %
21/09 — 27/09 323,450 XRP ▼ -2.23 %
28/09 — 04/10 318,679 XRP ▼ -1.47 %
05/10 — 11/10 323,894 XRP ▲ 1.64 %
12/10 — 18/10 324,178 XRP ▲ 0.09 %
19/10 — 25/10 255,999 XRP ▼ -21.03 %
26/10 — 01/11 279,526 XRP ▲ 9.19 %
02/11 — 08/11 268,254 XRP ▼ -4.03 %

Giá ước tính của 1,000 Monero trong Ripple cho năm sau*

09/2020 299,317 XRP ▼ -0.98 %
10/2020 265,061 XRP ▼ -11.44 %
11/2020 306,815 XRP ▲ 15.75 %
12/2020 300,872 XRP ▼ -1.94 %
01/2021 383,948 XRP ▲ 27.61 %
02/2021 370,840 XRP ▼ -3.41 %
03/2021 357,090 XRP ▼ -3.71 %
04/2021 381,305 XRP ▲ 6.78 %
05/2021 412,678 XRP ▲ 8.23 %
06/2021 458,654 XRP ▲ 11.14 %
07/2021 399,345 XRP ▼ -12.93 %
08/2021 382,459 XRP ▼ -4.23 %

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu