500 dollar Mỹ đến Monero

Giá cả 500 dollar Mỹ đến Monero dựa trên dữ liệu hiện tại,
nhận được từ các sàn giao dịch tiền tệ kể từ 08 15, 2020, Là 5.506565 XMR.

Bao nhiêu 500 USD trong XMR?

08 15, 2020
500 USD = 5.506565 XMR
▲ 1.15 %
500 XMR = 45,400 USD
1 USD = 0.01101313 XMR

Lịch sử thay đổi giá 500 USD trong XMR

Thống kê chi phí 500 dollar Mỹ trong Monero

Trong 30 ngày
Tối thiểu 5.3816 XMR
Tối đa 7.33386 XMR
Bình quân gia quyền 6.171718 XMR
Trong 90 ngày
Tối thiểu 5.3816 XMR
Tối đa 8.081655 XMR
Bình quân gia quyền 7.142466 XMR
Trong 365 ngày
Tối thiểu 5.3816 XMR
Tối đa 13.3369 XMR
Bình quân gia quyền 8.103341 XMR

Thay đổi chi phí 500 USD đến XMR trong 30 ngày qua

Trong 30 ngày qua (07 17, 2020 — 08 15, 2020) giá bán 500 dollar Mỹ chống lại Monero thay đổi bởi -25.52% (7.39311 XMR — 5.506565 XMR)

Thay đổi chi phí 500 USD đến XMR trong 90 ngày qua

Trong 90 ngày qua (05 18, 2020 — 08 15, 2020) giá của 500 dollar Mỹ chống lại Monero thay đổi bởi -28.02% (7.64978 XMR — 5.506565 XMR)

Thay đổi chi phí 500 USD đến XMR trong 365 ngày qua

Trong 365 ngày qua (08 17, 2019 — 08 15, 2020) giá của 500 dollar Mỹ chống lại Monero thay đổi bởi -9.37% (6.07607 XMR — 5.506565 XMR)

Thay đổi chi phí 500 USD đến XMR trong toàn bộ thời gian

Đối với tất cả thời gian trang web của chúng tôi đã được running (01 29, 2015 — 08 15, 2020) giá của 500 dollar Mỹ chống lại Monero thay đổi bởi -99.61% (1,429 XMR — 5.506565 XMR)

Chia sẻ một liên kết đến chi phí của 500 USD trong XMR

Nếu bạn muốn chia sẻ một liên kết đến chi phí của 500 dollar Mỹ (USD) trong Monero (XMR) — sao chép và dán mã HTML trên trang web của bạn:

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ một liên kết đến chi phí của 500 dollar Mỹ (USD) trong Monero (XMR) trên diễn đàn, sao chép mã và dán nó lên trang web:

Dự báo giá 500 dollar Mỹ trong Monero

Giá ước tính của 500 dollar Mỹ trong Monero trong 30 ngày tới*

16/08 5.607971 XMR ▲ 1.84 %
17/08 5.590648 XMR ▼ -0.31 %
18/08 5.530128 XMR ▼ -1.08 %
19/08 5.46543 XMR ▼ -1.17 %
20/08 5.427503 XMR ▼ -0.69 %
21/08 5.412119 XMR ▼ -0.28 %
22/08 5.205062 XMR ▼ -3.83 %
23/08 5.204681 XMR ▼ -0.01 %
24/08 5.172891 XMR ▼ -0.61 %
25/08 5.045913 XMR ▼ -2.45 %
26/08 4.900505 XMR ▼ -2.88 %
27/08 4.695789 XMR ▼ -4.18 %
28/08 4.63143 XMR ▼ -1.37 %
29/08 4.692311 XMR ▲ 1.31 %
30/08 4.58561 XMR ▼ -2.27 %
31/08 4.333373 XMR ▼ -5.5 %
01/09 4.326122 XMR ▼ -0.17 %
02/09 4.330241 XMR ▲ 0.1 %
03/09 4.252185 XMR ▼ -1.8 %
04/09 4.225445 XMR ▼ -0.63 %
05/09 4.008191 XMR ▼ -5.14 %
06/09 3.90874 XMR ▼ -2.48 %
07/09 3.906381 XMR ▼ -0.06 %
08/09 3.905147 XMR ▼ -0.03 %
09/09 3.942722 XMR ▲ 0.96 %
10/09 4.066534 XMR ▲ 3.14 %
11/09 4.162633 XMR ▲ 2.36 %
12/09 4.027025 XMR ▼ -3.26 %
13/09 3.904439 XMR ▼ -3.04 %
14/09 3.939439 XMR ▲ 0.9 %

* — Giá ước tính của 500 dollar Mỹ trong Monero được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu thống kê, xu hướng toàn cầu và tin tức kinh doanh lớn. Forecasts of the cost of 500 dollar Mỹ trong Monero trong 30 ngày, 3 tháng và một năm được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau và có thể có sự khác biệt nhỏ.

Giá ước tính của 500 dollar Mỹ trong Monero trong 3 tháng tới*

17/08 — 23/08 5.628401 XMR ▲ 2.21 %
24/08 — 30/08 5.495162 XMR ▼ -2.37 %
31/08 — 06/09 5.714996 XMR ▲ 4 %
07/09 — 13/09 5.679155 XMR ▼ -0.63 %
14/09 — 20/09 5.787486 XMR ▲ 1.91 %
21/09 — 27/09 5.79546 XMR ▲ 0.14 %
28/09 — 04/10 5.244045 XMR ▼ -9.51 %
05/10 — 11/10 5.250857 XMR ▲ 0.13 %
12/10 — 18/10 4.848831 XMR ▼ -7.66 %
19/10 — 25/10 4.244267 XMR ▼ -12.47 %
26/10 — 01/11 3.982334 XMR ▼ -6.17 %
02/11 — 08/11 4.043048 XMR ▲ 1.52 %

Giá ước tính của 500 dollar Mỹ trong Monero cho năm sau*

09/2020 5.482282 XMR ▼ -0.44 %
10/2020 5.08998 XMR ▼ -7.16 %
11/2020 5.571201 XMR ▲ 9.45 %
12/2020 6.780731 XMR ▲ 21.71 %
01/2021 4.239565 XMR ▼ -37.48 %
02/2021 4.522713 XMR ▲ 6.68 %
03/2021 6.050499 XMR ▲ 33.78 %
04/2021 4.247848 XMR ▼ -29.79 %
05/2021 4.130901 XMR ▼ -2.75 %
06/2021 4.221533 XMR ▲ 2.19 %
07/2021 3.075957 XMR ▼ -27.14 %
08/2021 2.930559 XMR ▼ -4.73 %

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu