50 dollar Canada đến Ethereum Classic

Giá cả 50 dollar Canada đến Ethereum Classic dựa trên dữ liệu hiện tại,
nhận được từ các sàn giao dịch tiền tệ kể từ 08 15, 2020, Là 5.416015 ETC.

Bao nhiêu 50 CAD trong ETC?

08 15, 2020
50 CAD = 5.416015 ETC
▼ -1.35 %
50 ETC = 461.59 CAD
1 CAD = 0.1083203 ETC

Lịch sử thay đổi giá 50 CAD trong ETC

Thống kê chi phí 50 dollar Canada trong Ethereum Classic

Trong 30 ngày
Tối thiểu 5.052267 ETC
Tối đa 6.065859 ETC
Bình quân gia quyền 5.506139 ETC
Trong 90 ngày
Tối thiểu 5.052267 ETC
Tối đa 6.483226 ETC
Bình quân gia quyền 5.662008 ETC
Trong 365 ngày
Tối thiểu 3.15587 ETC
Tối đa 10.2049 ETC
Bình quân gia quyền 6.351477 ETC

Thay đổi chi phí 50 CAD đến ETC trong 30 ngày qua

Trong 30 ngày qua (07 17, 2020 — 08 15, 2020) giá bán 50 dollar Canada chống lại Ethereum Classic thay đổi bởi -11.4% (6.113005 ETC — 5.416015 ETC)

Thay đổi chi phí 50 CAD đến ETC trong 90 ngày qua

Trong 90 ngày qua (05 18, 2020 — 08 15, 2020) giá của 50 dollar Canada chống lại Ethereum Classic thay đổi bởi 1.92% (5.314246 ETC — 5.416015 ETC)

Thay đổi chi phí 50 CAD đến ETC trong 365 ngày qua

Trong 365 ngày qua (08 19, 2019 — 08 15, 2020) giá của 50 dollar Canada chống lại Ethereum Classic thay đổi bởi -19.2% (6.703061 ETC — 5.416015 ETC)

Thay đổi chi phí 50 CAD đến ETC trong toàn bộ thời gian

Đối với tất cả thời gian trang web của chúng tôi đã được running (07 27, 2016 — 08 15, 2020) giá của 50 dollar Canada chống lại Ethereum Classic thay đổi bởi -68.57% (17.2338 ETC — 5.416015 ETC)

Chia sẻ một liên kết đến chi phí của 50 CAD trong ETC

Nếu bạn muốn chia sẻ một liên kết đến chi phí của 50 dollar Canada (CAD) trong Ethereum Classic (ETC) — sao chép và dán mã HTML trên trang web của bạn:

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ một liên kết đến chi phí của 50 dollar Canada (CAD) trong Ethereum Classic (ETC) trên diễn đàn, sao chép mã và dán nó lên trang web:

Dự báo giá 50 dollar Canada trong Ethereum Classic

Giá ước tính của 50 dollar Canada trong Ethereum Classic trong 30 ngày tới*

16/08 5.460669 ETC ▲ 0.82 %
17/08 5.462606 ETC ▲ 0.04 %
18/08 5.450858 ETC ▼ -0.22 %
19/08 5.432076 ETC ▼ -0.34 %
20/08 5.440019 ETC ▲ 0.15 %
21/08 5.355097 ETC ▼ -1.56 %
22/08 5.173752 ETC ▼ -3.39 %
23/08 5.198024 ETC ▲ 0.47 %
24/08 5.102885 ETC ▼ -1.83 %
25/08 4.984877 ETC ▼ -2.31 %
26/08 4.839868 ETC ▼ -2.91 %
27/08 4.651158 ETC ▼ -3.9 %
28/08 4.547405 ETC ▼ -2.23 %
29/08 4.568263 ETC ▲ 0.46 %
30/08 4.506287 ETC ▼ -1.36 %
31/08 4.357716 ETC ▼ -3.3 %
01/09 4.40498 ETC ▲ 1.08 %
02/09 4.585053 ETC ▲ 4.09 %
03/09 4.61332 ETC ▲ 0.62 %
04/09 4.616779 ETC ▲ 0.07 %
05/09 4.663608 ETC ▲ 1.01 %
06/09 4.768032 ETC ▲ 2.24 %
07/09 4.852016 ETC ▲ 1.76 %
08/09 4.841561 ETC ▼ -0.22 %
09/09 4.787746 ETC ▼ -1.11 %
10/09 4.855645 ETC ▲ 1.42 %
11/09 5.014728 ETC ▲ 3.28 %
12/09 4.890531 ETC ▼ -2.48 %
13/09 4.809767 ETC ▼ -1.65 %
14/09 4.803321 ETC ▼ -0.13 %

* — Giá ước tính của 50 dollar Canada trong Ethereum Classic được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu thống kê, xu hướng toàn cầu và tin tức kinh doanh lớn. Forecasts of the cost of 50 dollar Canada trong Ethereum Classic trong 30 ngày, 3 tháng và một năm được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau và có thể có sự khác biệt nhỏ.

Giá ước tính của 50 dollar Canada trong Ethereum Classic trong 3 tháng tới*

17/08 — 23/08 5.623141 ETC ▲ 3.82 %
24/08 — 30/08 5.917427 ETC ▲ 5.23 %
31/08 — 06/09 6.414019 ETC ▲ 8.39 %
07/09 — 13/09 6.402092 ETC ▼ -0.19 %
14/09 — 20/09 6.800331 ETC ▲ 6.22 %
21/09 — 27/09 6.811868 ETC ▲ 0.17 %
28/09 — 04/10 6.124812 ETC ▼ -10.09 %
05/10 — 11/10 6.47893 ETC ▲ 5.78 %
12/10 — 18/10 5.983063 ETC ▼ -7.65 %
19/10 — 25/10 5.682161 ETC ▼ -5.03 %
26/10 — 01/11 5.851832 ETC ▲ 2.99 %
02/11 — 08/11 5.90613 ETC ▲ 0.93 %

Giá ước tính của 50 dollar Canada trong Ethereum Classic cho năm sau*

09/2020 5.348422 ETC ▼ -1.25 %
10/2020 5.187671 ETC ▼ -3.01 %
11/2020 6.222584 ETC ▲ 19.95 %
12/2020 5.620308 ETC ▼ -9.68 %
01/2021 1.995755 ETC ▼ -64.49 %
02/2021 2.585106 ETC ▲ 29.53 %
03/2021 3.807595 ETC ▲ 47.29 %
04/2021 2.694066 ETC ▼ -29.24 %
05/2021 2.628509 ETC ▼ -2.43 %
06/2021 3.159871 ETC ▲ 20.22 %
07/2021 2.377179 ETC ▼ -24.77 %
08/2021 2.601077 ETC ▲ 9.42 %

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu