200 Bitcoin Cash đến Ethereum

Giá cả 200 Bitcoin Cash đến Ethereum dựa trên dữ liệu hiện tại,
nhận được từ các sàn giao dịch tiền tệ kể từ 08 15, 2020, Là 134.72 ETH.

Bao nhiêu 200 BCH trong ETH?

08 15, 2020
200 BCH = 134.72 ETH
▲ 0.06 %
200 ETH = 296.91 BCH
1 BCH = 0.67361233 ETH

Lịch sử thay đổi giá 200 BCH trong ETH

Thống kê chi phí 200 Bitcoin Cash trong Ethereum

Trong 30 ngày
Tối thiểu 134.64 ETH
Tối đa 191.63 ETH
Bình quân gia quyền 165.25 ETH
Trong 90 ngày
Tối thiểu 134.64 ETH
Tối đa 234.95 ETH
Bình quân gia quyền 192.55 ETH
Trong 365 ngày
Tối thiểu 134.64 ETH
Tối đa 450.29 ETH
Bình quân gia quyền 277.46 ETH

Thay đổi chi phí 200 BCH đến ETH trong 30 ngày qua

Trong 30 ngày qua (07 17, 2020 — 08 15, 2020) giá bán 200 Bitcoin Cash chống lại Ethereum thay đổi bởi -29.75% (191.78 ETH — 134.72 ETH)

Thay đổi chi phí 200 BCH đến ETH trong 90 ngày qua

Trong 90 ngày qua (05 18, 2020 — 08 15, 2020) giá của 200 Bitcoin Cash chống lại Ethereum thay đổi bởi -42.07% (232.55 ETH — 134.72 ETH)

Thay đổi chi phí 200 BCH đến ETH trong 365 ngày qua

Trong 365 ngày qua (08 17, 2019 — 08 15, 2020) giá của 200 Bitcoin Cash chống lại Ethereum thay đổi bởi -60.06% (337.33 ETH — 134.72 ETH)

Thay đổi chi phí 200 BCH đến ETH trong toàn bộ thời gian

Đối với tất cả thời gian trang web của chúng tôi đã được running (08 01, 2017 — 08 15, 2020) giá của 200 Bitcoin Cash chống lại Ethereum thay đổi bởi -67.79% (418.22 ETH — 134.72 ETH)

Chia sẻ một liên kết đến chi phí của 200 BCH trong ETH

Nếu bạn muốn chia sẻ một liên kết đến chi phí của 200 Bitcoin Cash (BCH) trong Ethereum (ETH) — sao chép và dán mã HTML trên trang web của bạn:

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ một liên kết đến chi phí của 200 Bitcoin Cash (BCH) trong Ethereum (ETH) trên diễn đàn, sao chép mã và dán nó lên trang web:

Dự báo giá 200 Bitcoin Cash trong Ethereum

Giá ước tính của 200 Bitcoin Cash trong Ethereum trong 30 ngày tới*

16/08 135.25 ETH ▲ 0.4 %
17/08 134.95 ETH ▼ -0.23 %
18/08 134.6 ETH ▼ -0.25 %
19/08 133.52 ETH ▼ -0.81 %
20/08 132.86 ETH ▼ -0.5 %
21/08 132.48 ETH ▼ -0.28 %
22/08 124.04 ETH ▼ -6.37 %
23/08 120.08 ETH ▼ -3.19 %
24/08 116.96 ETH ▼ -2.6 %
25/08 114.54 ETH ▼ -2.07 %
26/08 115.13 ETH ▲ 0.52 %
27/08 125.63 ETH ▲ 9.12 %
28/08 129.64 ETH ▲ 3.19 %
29/08 126.76 ETH ▼ -2.22 %
30/08 125.05 ETH ▼ -1.35 %
31/08 121.38 ETH ▼ -2.94 %
01/09 111.89 ETH ▼ -7.81 %
02/09 108 ETH ▼ -3.48 %
03/09 105.73 ETH ▼ -2.1 %
04/09 103.97 ETH ▼ -1.66 %
05/09 107.93 ETH ▲ 3.81 %
06/09 114.94 ETH ▲ 6.49 %
07/09 113.29 ETH ▼ -1.43 %
08/09 110.47 ETH ▼ -2.49 %
09/09 110.15 ETH ▼ -0.29 %
10/09 108.66 ETH ▼ -1.35 %
11/09 106.34 ETH ▼ -2.14 %
12/09 100.74 ETH ▼ -5.26 %
13/09 95.6739 ETH ▼ -5.03 %
14/09 94.2899 ETH ▼ -1.45 %

* — Giá ước tính của 200 Bitcoin Cash trong Ethereum được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu thống kê, xu hướng toàn cầu và tin tức kinh doanh lớn. Forecasts of the cost of 200 Bitcoin Cash trong Ethereum trong 30 ngày, 3 tháng và một năm được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau và có thể có sự khác biệt nhỏ.

Giá ước tính của 200 Bitcoin Cash trong Ethereum trong 3 tháng tới*

17/08 — 23/08 134.28 ETH ▼ -0.33 %
24/08 — 30/08 135.9 ETH ▲ 1.2 %
31/08 — 06/09 132.9 ETH ▼ -2.2 %
07/09 — 13/09 130.69 ETH ▼ -1.67 %
14/09 — 20/09 129.22 ETH ▼ -1.13 %
21/09 — 27/09 129.42 ETH ▲ 0.16 %
28/09 — 04/10 126.62 ETH ▼ -2.16 %
05/10 — 11/10 123.26 ETH ▼ -2.66 %
12/10 — 18/10 111.06 ETH ▼ -9.9 %
19/10 — 25/10 102.71 ETH ▼ -7.52 %
26/10 — 01/11 103.21 ETH ▲ 0.49 %
02/11 — 08/11 93.0736 ETH ▼ -9.82 %

Giá ước tính của 200 Bitcoin Cash trong Ethereum cho năm sau*

09/2020 133.19 ETH ▼ -1.14 %
10/2020 171.27 ETH ▲ 28.59 %
11/2020 160.82 ETH ▼ -6.1 %
12/2020 181.78 ETH ▲ 13.04 %
01/2021 241.57 ETH ▲ 32.89 %
02/2021 186.83 ETH ▼ -22.66 %
03/2021 212.56 ETH ▲ 13.77 %
04/2021 143.06 ETH ▼ -32.7 %
05/2021 127.3 ETH ▼ -11.01 %
06/2021 121.56 ETH ▼ -4.52 %
07/2021 104.98 ETH ▼ -13.64 %
08/2021 85.5076 ETH ▼ -18.55 %

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu