500 Dollar Úc đến NEM

Giá cả 500 Dollar Úc đến NEM dựa trên dữ liệu hiện tại,
nhận được từ các sàn giao dịch tiền tệ kể từ 08 15, 2020, Là 5,671 XEM.

Bao nhiêu 500 AUD trong XEM?

08 15, 2020
500 AUD = 5,671 XEM
▼ -1.8 %
500 XEM = 44.09 AUD
1 AUD = 11.3411 XEM

Lịch sử thay đổi giá 500 AUD trong XEM

Thống kê chi phí 500 Dollar Úc trong NEM

Trong 30 ngày
Tối thiểu 5,683 XEM
Tối đa 7,741 XEM
Bình quân gia quyền 6,551 XEM
Trong 90 ngày
Tối thiểu 5,683 XEM
Tối đa 8,298 XEM
Bình quân gia quyền 7,421 XEM
Trong 365 ngày
Tối thiểu 4,640 XEM
Tối đa 10,889 XEM
Bình quân gia quyền 7,940 XEM

Thay đổi chi phí 500 AUD đến XEM trong 30 ngày qua

Trong 30 ngày qua (07 17, 2020 — 08 15, 2020) giá bán 500 Dollar Úc chống lại NEM thay đổi bởi -26.91% (7,759 XEM — 5,671 XEM)

Thay đổi chi phí 500 AUD đến XEM trong 90 ngày qua

Trong 90 ngày qua (05 18, 2020 — 08 15, 2020) giá của 500 Dollar Úc chống lại NEM thay đổi bởi -31.11% (8,231 XEM — 5,671 XEM)

Thay đổi chi phí 500 AUD đến XEM trong 365 ngày qua

Trong 365 ngày qua (08 19, 2019 — 08 15, 2020) giá của 500 Dollar Úc chống lại NEM thay đổi bởi -6.9% (6,091 XEM — 5,671 XEM)

Thay đổi chi phí 500 AUD đến XEM trong toàn bộ thời gian

Đối với tất cả thời gian trang web của chúng tôi đã được running (06 02, 2017 — 08 15, 2020) giá của 500 Dollar Úc chống lại NEM thay đổi bởi 176.76% (2,049 XEM — 5,671 XEM)

Chia sẻ một liên kết đến chi phí của 500 AUD trong XEM

Nếu bạn muốn chia sẻ một liên kết đến chi phí của 500 Dollar Úc (AUD) trong NEM (XEM) — sao chép và dán mã HTML trên trang web của bạn:

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ một liên kết đến chi phí của 500 Dollar Úc (AUD) trong NEM (XEM) trên diễn đàn, sao chép mã và dán nó lên trang web:

Dự báo giá 500 Dollar Úc trong NEM

Giá ước tính của 500 Dollar Úc trong NEM trong 30 ngày tới*

16/08 5,677 XEM ▲ 0.11 %
17/08 5,356 XEM ▼ -5.65 %
18/08 4,772 XEM ▼ -10.91 %
19/08 4,936 XEM ▲ 3.43 %
20/08 5,032 XEM ▲ 1.96 %
21/08 4,978 XEM ▼ -1.09 %
22/08 4,943 XEM ▼ -0.7 %
23/08 4,936 XEM ▼ -0.15 %
24/08 4,915 XEM ▼ -0.42 %
25/08 4,951 XEM ▲ 0.73 %
26/08 5,058 XEM ▲ 2.16 %
27/08 4,937 XEM ▼ -2.38 %
28/08 4,862 XEM ▼ -1.53 %
29/08 4,862 XEM ▲ 0.01 %
30/08 4,807 XEM ▼ -1.14 %
31/08 4,598 XEM ▼ -4.35 %
01/09 4,421 XEM ▼ -3.85 %
02/09 4,416 XEM ▼ -0.1 %
03/09 4,371 XEM ▼ -1.04 %
04/09 4,425 XEM ▲ 1.24 %
05/09 4,101 XEM ▼ -7.32 %
06/09 3,862 XEM ▼ -5.82 %
07/09 3,766 XEM ▼ -2.51 %
08/09 3,742 XEM ▼ -0.63 %
09/09 3,751 XEM ▲ 0.26 %
10/09 3,824 XEM ▲ 1.92 %
11/09 3,906 XEM ▲ 2.16 %
12/09 3,889 XEM ▼ -0.44 %
13/09 3,784 XEM ▼ -2.71 %
14/09 3,788 XEM ▲ 0.11 %

* — Giá ước tính của 500 Dollar Úc trong NEM được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu thống kê, xu hướng toàn cầu và tin tức kinh doanh lớn. Forecasts of the cost of 500 Dollar Úc trong NEM trong 30 ngày, 3 tháng và một năm được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau và có thể có sự khác biệt nhỏ.

Giá ước tính của 500 Dollar Úc trong NEM trong 3 tháng tới*

17/08 — 23/08 5,711 XEM ▲ 0.71 %
24/08 — 30/08 5,568 XEM ▼ -2.5 %
31/08 — 06/09 5,874 XEM ▲ 5.49 %
07/09 — 13/09 5,680 XEM ▼ -3.31 %
14/09 — 20/09 5,989 XEM ▲ 5.45 %
21/09 — 27/09 5,877 XEM ▼ -1.88 %
28/09 — 04/10 5,400 XEM ▼ -8.11 %
05/10 — 11/10 4,980 XEM ▼ -7.79 %
12/10 — 18/10 5,107 XEM ▲ 2.56 %
19/10 — 25/10 4,413 XEM ▼ -13.59 %
26/10 — 01/11 3,960 XEM ▼ -10.27 %
02/11 — 08/11 4,020 XEM ▲ 1.52 %

Giá ước tính của 500 Dollar Úc trong NEM cho năm sau*

09/2020 5,601 XEM ▼ -1.23 %
10/2020 5,756 XEM ▲ 2.77 %
11/2020 6,397 XEM ▲ 11.14 %
12/2020 7,550 XEM ▲ 18.02 %
01/2021 4,775 XEM ▼ -36.75 %
02/2021 4,474 XEM ▼ -6.31 %
03/2021 5,750 XEM ▲ 28.52 %
04/2021 5,208 XEM ▼ -9.43 %
05/2021 5,215 XEM ▲ 0.12 %
06/2021 5,355 XEM ▲ 2.7 %
07/2021 4,369 XEM ▼ -18.42 %
08/2021 3,863 XEM ▼ -11.58 %

Chuyên gia của chúng tôi

Tất cả các dự báo trên trang web của chúng tôi được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Đây chỉ là một vài trong số họ:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, phân tích chính
David Bailey David Bailey Giám đốc điều hành, Giám đốc phòng nghiên cứu
Anthony Glenn Anthony Glenn Phó trưởng phòng phân tích
Joseph Hensley Joseph Hensley Nhà phân tích cao cấp, thị trường và cổ phiếu